Kvalitet, livslängd och prestanda är mycket viktigt vid val av solfångare. Livslängden är direkt avgörande för ekonomin i en solvärmeanläggning. Du investerar i en solvärmeanläggning idag – och får gratis energi från solfångaren under hela dess livstid.

LESOL solfångare håller längre än de flesta. Våra första modeller ger fortfarande massor med värme efter 30 år! Vi räknar med en livslängd på 40-50 år.

Tumregler för dimensionerig med solfångarna mot söder och 30° lutning:

Kombisystem för både varmvatten och värme:
Beräkna 1,5-2 m² LESOL 5 AR per person och en tankvolym på  ca 100 liter per m² solfångare.
Exempel: en familj på 4 personer bör installera 5 st (8 m²) LESOL 5 AR och en tank på 750 liter.

Enbart tappvarmvatten:
I ett vanligt hushåll utgår man från storleken på solvärmeberedaren. 2 st LESOL 5 AR passar till solvärmeberedare LESOL VVB 300.
Beräkna ca 1 m² LESOL 5 AR per person och en tankvolym på ca 100 liter per m² solfångare vid större tappvarmvattenanläggningar.

Placering

Solfångarna placeras i första hand på befintligt tak med minsta lutning 20°. Montage lodrätt på vägg går också bra. Om lämpligt tak eller vägg saknas, monteras solfångarna på stativ i 45-60° lutning. Söder är den idealiska orienteringen för en solfångare. Solfångare mot öster eller väster  går miste om en  del av solenergin vår och höst, men under sommaren är det ingen större skillnad jämfört med söder-orienterad solfångare.
8 m² LESOL solfångare kan värma en 750 liters tank från 30°C till 70°C en solig sommardag.