Kombisystemen ger både värme och tappvarmvatten. Värmen lagras i en ackumulatortank.  Tanken kan värmas med pellets-, ved-, olje- eller gaspanna, värmepump, eller elpatron. Det är ett flexibelt system där solvärme  kombineras med andra energislag.
I nedanstående system tillkommer anslutningsrör solfångare – värmelager, rörkopplingar samt inplåtning runt solfångargruppen.
Rekommenderade kundpriser inkl moms, exkl frakt från leverantör till din adress.

Kombipaket 3 LESOL 5 AR

Kombineras med 500 l solvärmetank.

3 solfångare LESOL 5 AR (2 500 kWh),
Byggarea 5,37 m2, Ref.area 4,77 m2
Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL STDC
Tryckexpansionskärl 12 liter
20 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 29 900:-

Kombipaket 4 LESOL 5 AR

Kombineras med 500 eller 750 l solvärmetank

4 solfångare LESOL 5 AR (3 370 kWh),
Byggarea 7,16 m2, Ref.area 6,36 m2
Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL STDC
Tryckexpansionskärl 18 liter
20 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 38 900:-

Kombipaket 5 LESOL 5 AR

Kombineras med 500 eller 750 l solvärmetank.

5 solfångare LESOL 5 AR (4 200 kWh),
Byggarea 8,95 m2, Ref.area 7,95 m2
Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL MTDC
Tryckexpansionskärl 24 liter
20 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 45 400:-

Kombipaket 6 LESOL 5 AR

Kombineras med 750 l eller 1000 l solvärmetank.

6 solfångare LESOL 5 AR (5 000 kWh),
Byggarea 10,74 m2, Ref.area 9,54 m2

Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL MTDC
Tryckexpansionskärl 24 liter
30 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 51 900:-

Kombipaket 8 LESOL 5 AR

Kombineras med 1000 eller 1500 l solvärmetank.

8 solfångare LESOL 5 AR (6 700 kWh),
Byggarea 14,32 m2, Ref.area 12,72 m2

Drivpaket LESOL Solar
Reglercentral LESOL MTDC
Tryckexpansionskärl 35 liter
30 liter värmebärare LESOL P-50
Rek. cirkapris: 62 400:-

Anmärkning vedeldning

Vid vedeldning anpassas tankvolymen till husets värmebehov på vintern och blir därmed oftast större än vad som sägs ovan. LESOL solvärme fungerar särskilt bra i sådan system!

Anmärkning insamlad solenergi

Varje modul LESOL 5 AR ger enligt Solar Keymark-test 843 kWh/år vid 50 °C driftmedeltemp vid skuggfritt söderläge i Stockholmsklimat.