Biosolpanna

Biosolpannan är en kombination av panna och solvämetank. I första hand värms pannan av LESOL solfångare. När solen inte orkar värma pannan går pelletsbrännaren in och värmer övre delen av pannan.

Med dubbla blandningsventiler för varmvattnet utnyttjas solenergin optimalt. Värmen tas ut från två nivåer via den bivalenta (4-vägs) shunten. Shunten hämtar i första hand värme från låg nivå (solvärme) och vid behov från hög nivå (sol- eller pelletsvärme).

Pellets- /Oljepanna

Pelletspanna kompletterad med solvärmetak. LESOL solfångare värmer tanken som nu är hjärtat i värmesystemet. När solen inte räcker till, värmer pelletspannan tanken via ett laddkoppel, laddomat 11-30, Laddomat 11-30 ökar pannans verkningsgrad och ger en välskiktad tank. Uttag av värme sker via en vanlig 3-vägsshunt eller via en bivalent shunt (se Biosolpannan).

En brännarstyrning ger långa drifttider för pelletsbrännaren och minskar förlusterna vid start och stopp. Vissa pelletsbrännare tex PelleX, har inbyggd brännarstyrning.

Värmepump

Systemlösningen måste anpassas så att både solfångare och värmepump får arbeta under optimala driftbetingelser. Det kräver en särskild lösning för varje värmepumpsmodell. Vi hjälper dig med systemlösningen.

Direktverkande el

Med en LESOL solvämeanläggning som värmer ditt varmvatten, täcker du halva årsbehovet av varmvatten.

Välj LESOL Solvärmeberedare och kombinera med vårt varmvattenpaket.

Vedpanna

Keramisk vedpanna med sol- och slavtank. Solvärmen gör att du slipper tänka på vedeldning under sommarhalvåret och minskar vedförbrukningen under höst och vår. Lägg inte in för mycket ved en solig vårdag!

För laddning mellan panna och tankar används Laddomat 21-60 som med fördel kan styras av en rökrörstermostat. 2-vägsshunten kan bytas mot en bivalent (se biosolpannan)

Växlarpaket till ackumulatortank utan solslinga

Om du redan har en ackumulatortank för tappvarmvatten och värmesystem som inte har solslinga, kan du välja mellan två alternativ.

  1. Om tankvolyment är för liten; installera en solvärmetank och använd den befintliga tanken som slavtank.
  2. Installera ett växlarpaket till den befintliga tanken.

Växlarpaketet består av en plattvärmeväxlare som överför värmen från solfångaren till vattnet i tanken. Om temperaturen på vattnet som går från värmeväxlaren till tanken är högre än 60 grader öppnas en fördelningsventil och solvärmen laddas in i hög nivå i tanken. Är temperaturen lägre laddas värmen in på lägre nivå. Du får bra skiktning i tanken och ett bättre utnyttjande av solvärmen.