1. Varmvattenanläggning

Systemet ger solvärmt varmvatten hela sommarhalvåret och täcker mer än hälften av det årliga varmvattenbehovet.

Solens strålar värmer solfångaren. Då startar  pumpen i drivpaketet automatiskt och solvärmd vätska pumpas från solfångaren ner till solslingan i varmvattenberedaren. Via solslingan överförs värmen till vattnet i beredaren. Vätskan pumpas åter upp i solfångaren och värms på nytt….

2. Kombianläggning

Systemet ger både värme och varmvatten. Solvärmen lagras i tankens vatten, som också kan värmas av t ex en panna, elpatron eller värmepump. Värmen som lagrats i tanken används för både uppvärmning och varmvatten. Uppvärmningen är oftast ett vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme.