Sverige lämpar sig utmärkt för solvärme, med en solinstrålning på ca 1000 kWh/m² och år, vilket lätt kan ge gratis värme och varmvatten under en stor del av året. Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger mer energi än husets totala förbrukning under ett år. Våra långa, ljusa sommardagar gör att Sverige under sommaren har lika stor solinstrålning som medelhavsländerna. Solfångarna ger dig värme alla soliga dagar under hela året.

Ett litet räkneexempel: Du har tidigare värmt ditt hus och varmvatten med el och sparar 5740 kr om året med 8 m² LESOL solfångare. Vi förutsätter att solfångaren håller i minst 40 år. Då är solvärme-investeringen betald sen länge och du har haft mycket roligare för de 229.600 kr som du annars skulle lagt på elräkningar under denna tid! Och då har vi ändå inte räknat med att kostnaderna för el, olja och pellets ständigt stiger.